Miyerkules, Marso 8, 2017

Mabuhay ang grupong Oriang!

Mabuhay ang grupong Oriang! Mabuhay kayo!
Mabuhay ang pagkilos n’yo ng Marso Otso
Katatagan n’yo'y ipinakitang totoo
Na kailangan sa tunay na pagbabago

Si Oriang ang Lakambini ng Katipunan
Kaya samahan n’yo'y dakila ang pangalan
Maybahay ng Supremo'y tunay na matapang
Na di nagpagapi sa kabuktuta’t halang

Mga ina, ate, tiya, ale, at lola
Mga nene, dalaginding, dalaga, iha
Kalahati ng mundo't tunay na kasama
May pantay na karapatang kinikilala

- gregbituinjr.

Babae, ipaglaban ang batayang karapatan

Babae, ipaglaban ang batayang karapatan
Di kontraktwal, kundi regular na trabaho naman
Repormang agraryo’t makataong pananahanan
Libreng edukasyon, reproductive health, ipaglaban

Samutsari pang mga isyu ng kababaihan
Na dapat lang suportahan din ng kalalakihan
Di lamang sa panaginip ating masusumpungan
Ang pagbabago’t nais nating malayang lipunan

Kayo'y kalahati ng mundong dapat makinabang
Sa yaman ng lipunang manggagawa ang luminang
Pakikibaka ninyo'y isinasaalang-alang
Isang taas-noong pagpupugay sa grupong Oriang

- gregbituinjr.

Mabuhay ang dakilang araw ng kababaihan

mabuhay ang dakilang araw ng kababaihan
mabuhay sina lola, inay, kapatid, biyenan
taospusong pagpupugay sa inyong kaarawan
pagkat kami'y nanggaling sa inyong sinapupunan

ngayon ang sentenaryo ng dakilang Marso Otso
na minitsahan noon ng kababaihang Ruso
napatalsik nila ang Tsar, nadurog ang Tsarismo
sa Rebolusyong Oktubre'y tagumpay ang obrero

napakarami ninyong isyung dapat kilalanin
di na lang kayo ang Maria Clarang napakahinhin
kundi Gabriela't Oriang na anong tatag man din
di umaatras, kahit panganib man ay suungin

di payag mapagsamantalahan, nasa’y hustisya
matatag silang kaagapay sa pakikibaka
katuwang sa buhay, may sariling pagpapasiya
kayo'y kalahati ng daigdig, aming kasama

       - tula't litrato ni gregbituinjr.