Biyernes, Abril 28, 2017

Bayan ang lumilikha ng kasaysayan

BAYAN ANG LUMILIKHA NG KASAYSAYAN
ni Gregorio V. Bituin Jr.
15 pantig bawat taludtod

His fight continued when they were released two months after. In 1986, he was able to lead 10,000 to Mendiola before Marcos’ escape. This rally was memorable for him because he thought it was his end. The loyalists’ soldiers fired guns at them, yet fortunately, no one died.

“When I saw all those people, I couldn’t help reminding myself that indeed, it is the people themselves, bound together by a common cause and caught up in common struggle, who make history. I thought then that no matter what happens, the people have stood up at a very critical juncture in our history. Nothing can take that away from them, whether politically or morally." ~ Lean Alejandro

dalawang buwang napiit, sadyang kalunos-lunos
ang kalagayan ng bayan lalo ang dukhang kapos
lumaya sina Lean at ilang buwan matapos
ay pinatalsik ng bayan ang diktador na Marcos

sampung libong katao'y pinangunahan ni Lean
Mendiola'y niralihan ng galit na taumbayan
akala ni Lean, iyon na'y kanyang katapusan
sundalo'y nagpaputok, buti't walang tumimbuwang

nang libu-libong masang nagmartsa'y kanyang nakita
napagtanto niyang tunay ngang sa pagkakaisa
ang taumbayan nga ang lumilikha ng historya
ang kumakatha ng kasaysayan mismo'y ang masa

kaya anuman ang mangyari'y nagkakapitbisig
ang mamamayang kapwa sa hustisya pumapanig
sa sistemang bulok at tiwali'y di padadaig
hustisyang panlipunan pa rin ang dapat manaig

29 Abril 2017