Martes, Marso 14, 2017

Nakikibaka rin ang mga langgam

NAKIKIBAKA RIN ANG MGA LANGGAM

tulad ng isang uri'y magkakasama ang langgam
tuloy ang trabaho sa dinapuan nilang parang
kolektibong nakatuon sa isang layon lamang
magtulong na pagkain ay dalhin sa kamaligan

sa ginagawa'y huwag mo silang aabalahin
dahil kapag naghiganti'y tiyak kang kakagatin
sa pakikibaka'y kolektibong kumikilos din
ngunit ang katakutan mo, kung ikaw na'y langgamin

nakikibaka ang langgam tulad ng manggagawa
ngunit obrero'y di pa nagkakaisa sa diwa
hiwa-hiwalay kahit uri nila'y iisa nga
kung kolektibong kikilos, kapara nila'y sigwa

milyun-milyong kolektibong manggagawa'y babago
sa mundong pinagpasasaan ng kapitalismo
ngunit sila pa'y dapat pagkaisahing totoo
upang sistemang bulok ay ibagsak nilang todo

- gregbituinjr.