Biyernes, Abril 21, 2017

Dangal ng mapagpalaya

DANGAL NG MAPAGPALAYA

"In the line of fire is the place of honor." ~ Lean Alejandro

nakaharap ka sa panganib na animo'y sumpa
ngunit nasa pakikibaka ang dangal mo't diwa
inugit ng paninindigan ang gawang dakila
kaya huwag mag-alinlangan laban sa kuhila

ang piniling buhay ng prinsipyo, dangal at tindig
kaharap man ay panganib at bantang pang-uusig
makipagkaisa pa ri't makipagkapitbisig
sa masa't may paninindigang dapat isatinig

tuloy ang laban, tanganang maigi ang prinsipyo
sa harap man ng tanang umaalimpuyong bagyo
buo ang loob kikilos sa nasang pagbabago
ibangon natin ang lipunang kanilang nilumpo

ang mapang-aping uri'y patuloy mang manibasib
paghanapin man tayo't durugin saanmang liblib
paa'y nasa hukay, pakikibaka'y nasa dibdib
dangal ay di palulupig kaharap ma'y panganib

- gregbituinjr.