Linggo, Abril 2, 2017

Payapang protesta sa kalsada

nakaupo lamang ako sa gilid ng kalsada
nakatalungko habang pinagmamasdan ang masa
subalit sa puso'y paraan iyon ng protesta
lalo't marami kaming ganitong nagsama-sama

tangan ang munting plakard ay payapa ang pagkilos
pinakikitang di tayo dapat binubusabos
ng sistemang sa pagkatao'y pilit gumagapos
habang nasa isip paano makahuhulagpos

may karapatan ang bawat isa, may karapatan
lalo't buhay at dangal ay di dapat mayurakan
ito'y dama kong gumuhit sa noo't kalooban
na sa dibdib animo'y inuukit ang kawalan

palataltas at pelikula na'y nakamamanhid
nang sa kabila ng mga pagdurusa't balakid
huwag pansinin ang nangyari sa mga kapatid
at upang di mag-aklas ang obrero't magbubukid

lasing ang pangil ng mga buryong at talipandas
dapat pakaiwasan ang mga bulong ng hudas
ang inuuod na sistema'y dapat nang maagnas
upang maitayo natin ang panibagong bukas

- gregbituinjr.

Karapatan mong maghimagsik laban sa sistema

karapatan mong maghimagsik laban sa sistema
lalo't inuulaol ka na ng uring burgesya
itinuturing kang mababang uri lang ng masa
gayong tao kang kapantay ng karapatan nila

pribadong pag-aari'y kanilang kapangyarihan
pases nila upang kapwa'y mapagsamantalahan
tingin sa iba'y mga mababang uring nilalang
kaya sa dukha't manggagawa'y laging nanlalamang

wasto lang mag-alsa ang mga inaaping uri
nang lumaya sila laban sa uring naghahari
dapat paghimagsikan ang pribadong pag-aari
wasakin ito't ibagsak ang trapo, hari't pari

kabulukan ng sistema'y dapat nating maarok
dahil pagsasamantala nila'y abot sa tuktok
halina't maghimagsik laban sa sistemang bulok
na sa pagkatao't dangal ng kapwa'y umuuk-ok

- gregbituinjr.