Huwebes, Agosto 31, 2017

Ang mga nalulong

ang mga nalulong
tiyak makukulong
habang ang buryong
ay bubulong-bulong

piniit ng batas
kumapit sa rehas
anang talipandas:
"paano pupulas?"

"anong sakit damhin
nitong palad namin?
sentensya'y babathin
upang laya'y kamtin?"

dama ng sugapa
habang lumuluha
sa pamilya'y awa
sa sarili'y sumpa

- gregbituinjr.