Lunes, Mayo 8, 2017

Pagmamasid sa piitan

PAGMAMASID SA PIITAN
ni Gregorio V. Bituin Jr.
13 pantig bawat taludtod

“When I saw all those people, I couldn’t help reminding myself that indeed, it is the people themselves, bound together by a common cause and caught up in common struggle, who make history. I thought then that no matter what happens, the people have stood up at a very critical juncture in our history. Nothing can take that away from them, whether politically or morally,” Lean said. 
~ mula sa artikulong "The Quintessential Life of Lean Alejandro (1960–1987)"

habang nasa piitan ng Fort Bonifacio
patuloy ang pagdagsa ng maraming tao
ipinagtatanggol ang kanilang idolo
sa mga nakikibaka'y sumasaludo

maaaninag ang tala sa gabi't araw
na tila medalyong sa dibdib nakasingkaw
ang mga tagasuporta'y nagsisidalaw
upang idolo'y di magutom o mauhaw

nagkakaunawaan sa isang layunin
nagkakaisa sila sa isang mithiin
habang sa dibdib ay yakap ang simulain
at handang ipagtagumpay ang adhikain

masa nga ang tagalikha ng kasaysayan
na pinagsugpong ng layuning kalayaan
tumitindig, nakatindig, naninindigan
upang itayo ang makataong lipunan