Biyernes, Pebrero 24, 2017

Harangin ang diktadurya! Baguhin ang sistema!

HARANGIN ANG DIKTADURYA! BAGUHIN ANG SISTEMA!

nailibing na ang diktador, tunay na kuhila
ngunit may namumuong panibagong pagbabanta
na dala'y ligalig, luha, sadyang kasumpa-sumpa
kaya dapat paghandaan ang daratal na sigwa
bago ubusin nito ang naghihingalong madla

inaadhika nilang baguhin ang kasaysayan
burahin sa historya ang mga katampalasan
ng diktadurya kaya ang diktador na gahaman
sa Libingan ng Bayani'y nilibing nang tuluyan
na totoong dagok sa demokrasya't kalayaan

dulot ng diktadurya'y yaman ng kauri't kabig
habang bulok na sistema ang kanilang panglupig
bayan ay di papayag sa parating na ligalig
harangin ang diktadurya, ang budhi'y nang-uusig
adhika't hiyaw ng masa'y dapat nating marinig

naghahari pa rin sa bayan ang oligarkiya
ekonomya't pulitika'y kontrol din ng burgesya
dukha't manggagawa'y api, may bantang diktadurya
kaya halina't makiisa sa sigaw ng masa:
"Harangin ang diktadurya! Baguhin ang sistema!"

- gregbituinjr.