Lunes, Marso 20, 2017

Ang DOLEng sukaban

Ang DOLEng sukaban

sagad na sa buto't gulugod nitong manggagawa
ang laging panggagago sa kanila ng kuhila
nilegalisa na ng DOLEng taksil sa paggawa
ang kontraktwalisasyong tunay na kasumpa-sumpa

sadyang sukaban ang DOLEng makakapitalista
nakatanghod na'y nakaluhod pa sa tubo nila
di ba sila naduduling sa pagkapalamara
at sa obrerong kontraktwal ay ngingisi-ngisi pa

ang department order ay naging demolition order
ang karapatang maging regular ay minamarder
sa kapitalista, DOLE'y tutang sumusurender
at uring manggagawa'y patuloy na inaander

manggagawa, papayag pa ba kayong magpaloko
sa mga nagsasamantala sa  uring obrero
halina't sama-sama nating tanganan ang maso
at ihataw sa ulo ng mga ganid at gago!

- tula't litrato ni gregbituinjr.