Linggo, Marso 5, 2017

Kontraktwalisasyon ay lumalatay

Kontraktwalisasyon ay lumalatay
Tumatagos sa balat at kalansay
Pagkat walang kasiguruhang tunay
Kahit magtrabaho ka ng mahusay
Ilan buwan, wala nang hanapbuhay
Mahal mong pamilya'y muling aaray

- gregbituinjr.