Sabado, Marso 4, 2017

Hindi sa burgesya

HINDI SA BURGESYA

ang laksa-laksang tubo ng mga mamumuhunan
ay pinagpawisan ng obrerong nahihirapan
ang pera ng kapitalistang ginawang higaan
ay pera ng obrerong winalan ng karapatan

ang sari-saring luho ng mga nangangapital
ay galing sa pinaghirapan ng mga kontaktwal
ang niluwal na kwarta ng makinang pinaandar
ay pinaghirapan din ng manggagawang regular

mga delata sa groseri ay kinakalawang
gayong pinaghirapan ng obrerong kaysisipag
tiba-tiba sa tubo ang kapitalistang halang
ngunit sa sahod ng obrero'y walang maidagdag

ang libu-libong sapatos na walang gumagamit
ay iminumuseyo na lamang ng mga elit
na dapat sana'y maisusuot ng dukha't paslit
habang walang sapatos ang dalita't maliliit

ang bigas na nabulok sa kamalig ng burgesya
ay sa mga dukha't walang makaing magsasaka
ang di naubos na pagkain ng elit sa mesa
ay di maibahagi sa nagugutom na masa

di mula sa burgesya ang kanilang tinutubo
kundi sa obrerong nag-alay ng pawis at dugo
di buhat sa burgesya ang mga yaman at luho
kundi sa manggagawa nilang ipinagkanulo

- gregbituinjr.