Martes, Nobyembre 1, 2016

Pagninilay sa sementeryo

PAGNINILAY SA SEMENTERYO
(sinulat sa Loyola Cemetery sa Marikina, habang ginugunita ang Author's Day, Nobyembre 1, 2016)

umaga'y naroong nagtungo na sa sementeryo
dumalaw sa puntod ng isang rebolusyonaryo
ilang taon na, kasama'y pinaslang ng Pebrero
subalit patuloy na nakibaka ang obrero

habang iginagala ang paningin sa paligid
may isang lawing lilipad-lipad sa himpapawid
na animo'y isinisigaw ang di nalilingid
hustisya! hustisya sa aming kasama't kapatid!

kayraming namatay, pinaslang, nabaon sa lupa
habang tiwali't pusakal pa ri'y nagsisigala
sa pamahalaan ay laksa ang tuta't kuhila
at sugapa'y patuloy pa ring nagsisibulagta

sa sementeryo'y nagsisipuntahan kapag undas
habang pook na yao'y ulila kapag taglagas
alaala ng nakalipas ay di lumilipas
katawan man ng namatay doon ay naaagnas

- tula't litrato ni gregbituinjr.