Miyerkules, Marso 8, 2017

Babae, ipaglaban ang batayang karapatan

Babae, ipaglaban ang batayang karapatan
Di kontraktwal, kundi regular na trabaho naman
Repormang agraryo’t makataong pananahanan
Libreng edukasyon, reproductive health, ipaglaban

Samutsari pang mga isyu ng kababaihan
Na dapat lang suportahan din ng kalalakihan
Di lamang sa panaginip ating masusumpungan
Ang pagbabago’t nais nating malayang lipunan

Kayo'y kalahati ng mundong dapat makinabang
Sa yaman ng lipunang manggagawa ang luminang
Pakikibaka ninyo'y isinasaalang-alang
Isang taas-noong pagpupugay sa grupong Oriang

- gregbituinjr.

Walang komento: