Miyerkules, Marso 8, 2017

Mabuhay ang dakilang araw ng kababaihan

mabuhay ang dakilang araw ng kababaihan
mabuhay sina lola, inay, kapatid, biyenan
taospusong pagpupugay sa inyong kaarawan
pagkat kami'y nanggaling sa inyong sinapupunan

ngayon ang sentenaryo ng dakilang Marso Otso
na minitsahan noon ng kababaihang Ruso
napatalsik nila ang Tsar, nadurog ang Tsarismo
sa Rebolusyong Oktubre'y tagumpay ang obrero

napakarami ninyong isyung dapat kilalanin
di na lang kayo ang Maria Clarang napakahinhin
kundi Gabriela't Oriang na anong tatag man din
di umaatras, kahit panganib man ay suungin

di payag mapagsamantalahan, nasa’y hustisya
matatag silang kaagapay sa pakikibaka
katuwang sa buhay, may sariling pagpapasiya
kayo'y kalahati ng daigdig, aming kasama

       - tula't litrato ni gregbituinjr.

Walang komento: