Martes, Marso 7, 2017

Di sumusuko kaming mga mandirigma

ilang beses na bang muntikan nang magapi
ng mga katalo hinggil sa pag-aari
di umatras sa labanan ay nanatili
upang pribadong pag-aari na'y mapawi

ilang beses na bang nakatikim ng suntok
mula sa katalong ang ilong umuusok
na may ugaling sadyang nakasusulasok
katalong nasira na yata yaong tuktok

ilang beses ding muntik tutukan ng baril
dahil mga katalo'y talagang suwail
buti't mailap at ayaw na magpasupil
sa kaninumang katalong ugali'y sutil

ilang beses mang sa laban ay sumagupa
di sumusuko kaming mga mandirigma
handang mamatay kaharapin may ay sigwa
di pagagapi maibaon man sa lupa

- gregbituinjr.

Walang komento: