Martes, Setyembre 18, 2012

Dalhin ang Burma sa Landas ng Paglaya


DALHIN ANG BURMA SA LANDAS NG PAGLAYA
ni Gregorio V. Bituin Jr.
13 pantig bawat taludtod

ginipit, inapi, pinagsamantalahan
patuloy na naghihirap ang sambayanan
marami'y lumaban para sa kalayaan
kayraming namatay sa pakikipaglaban

diktadurya sa kanila'y nakakubakob
ngunit sa puso nila paglaya'y marubdob
nanunuot ang nasang paglaya sa loob
dapat nilang lumaban, poder ay malusob

marami nga sa kanila'y nangibang-bansa
upang makibaka't sa hangganan naglungga
sa nangyayari'y ayaw nilang tumunganga
sila'y kikilos hanggang bansa'y mapalaya

ginigipit, inaapi ang mga tao
pinagsasamantalahan pati obrero
aba'y dapat kumilos, tumulong din tayo
dalhin ang Burma sa landas ng pagbabago

di lamang taga-Burma ang dapat lumaban
kundi ang sinumang nais ng kalayaan
bakahin at ibagsak ang kapangyarihan
ng mga mapang-api sa kanilang bayan

tulong-tulong tayong baguhin ang sistema
sa mamamayan nitong Burma'y makiisa
halina't kumilos tayo sa panig nila
sa ngalan ng kalayaan ay magkaisa

- Setyembre 17, 2012, sa tanggapan ng YCOWA

Walang komento: