Miyerkules, Setyembre 19, 2012

Sa ika-5 anibersaryo ng rebolusyong Saffron

SA IKA-5 ANIBERSARYO NG REBOLUSYONG SAFFRON
ni Gregorio V. Bituin Jr.
11 pantig bawat taludtod

anibersaryo ng rebolusyong Saffron
kayraming taong nagsidalo roon

dalawampung monghe'y nasa harapan
nagtalakay sila ng karanasan

bagamat di ko iyon maunawa
sa mata nila'y banaag ang luha

dama ang paglayang kanilang hangad
at sistema sa bansa'y mabaligtad

anibersaryong yao'y ikalima
tigib ng luha, galit, alaala

kung sa susunod, muling mag-aaklas
laban sa pamahalaang marahas

aking hangad ang kanilang tagumpay
mula sa puso itong pagpupugay

ang Burma'y dapat tuluyang lumaya
nang puso't isip nila'y pumayapa

- sinulat sa Ragira Hotel, Mae Sot,
umaga ng Setyembre 18, 2012

Walang komento: