Martes, Oktubre 20, 2015

Sa ika-45 anibersaryo ng ZOTO

SA IKA-45 ANIBERSARYO NG ZOTO
ni Gregorio V. Bituin Jr.
15 pantig bawat taludtod

Zone One Tondo Organization, kaygandang samahan
itinatag upang ang mga dukha'y paglingkuran
pagsisilbi ninyo'y naukit na sa kasaysayan
pasismo, marsyalo, demolisyon ay nilabanan

pabahay, karapatang pantao, dakilang misyon
mga dukha'y inaruga sa mga relokasyon
pagbago ng sistema'y patuloy na nilalayon
bagamat nahaharap sa kayraming mga hamon

tuloy ang pakikibaka para sa karapatan
ng uring api, mga maralitang mamamayan
apatnapu't limang taon kayong naninindigan
mabuhay kayo, O, ZOTO, sa inyong nasimulan

Walang komento: