Martes, Enero 28, 2014

Produktibong obrero ang guro

PRODUKTIBONG OBRERO ANG GURO
ni Gregorio V. Bituin Jr.
13 pantig bawat taludtod

"... a schoolmaster is a productive labourer when, in addition to belabouring the heads of his scholars, he works like a horse to enrich the school proprietor. That the latter has laid out his capital in a teaching factory, instead of in a sausage factory, does not alter the relation." - Marx, Capital, Volume I, Chapter 16 (1867)

imbes salapi ng may-ari'y ipuhunan
sa produktong soriso't dito'y pagawaan
nangapital ang may-ari sa paaralan
at pagtuturo ang kanyang pinagtubuan

produktibong obrero ang maestrong guro
sapagkat kayod-kabayo sa pagtuturo
sa marami ngang iskolar na'y namumuno
ngunit may-ari lamang ang pinatutubo

kapital ma'y saan ilagak ng may-ari
ugnayan ay parehas at nananatili
manggagawa't guro'y nagbabakasakali
na maswelduhan para sa pamilyang iwi

ang manggagawa't guro'y dapat magkaisa
pagkat parehas yaong nadaranas nila
sa gawain man sila'y pawang magkaiba
ngunit iisang uri lamang kapwa sila

Walang komento: