Linggo, Enero 26, 2014

Insureksyon, ayon kay Lenin

INSUREKSYON, AYON KAY LENIN
ni Gregorio V. Bituin Jr.
13 pantig bawat taludtod

para magtagumpay ang isang insureksyon
di ito dapat umasa sa konspirasya
ang dapat asahan ay ang abanteng seksyon
ng uring manggagawang dapat magkaisa

asahan din ang nagkaisang mamamayan
na may alab ng rebolusyonaryong poot
lalo'y abangan ang yugto ng kasaysayan
kung saan dagsaan yaong nakikisangkot

sa maraming pagkilos na mapagpalaya
upang obrero't dukha'y ilagay sa tuktok
sabayan ang pagkilos nitong manggagawa
na talagang poot na sa sistemang bulok

mananalo ang insureksyon, ani Lenin
kung uring manggagawa'y pagkakaisahin

"To be successful, insurrection must rely not only upon conspiracy [here Lenin was differentiating Marxism from Blanquism]... but upon the advanced class. That is the first point. Insurrection must rely upon a revolutionary upsurge of the people. That is the second point. Insurrection must rely upon that turning-point in the history of the growing revolution when the activity of the advanced ranks of the people is at its height, and when the vacillations of the ranks of the enemy ... are stronger. That is the third point." - from the book LINKS, No. 20, January to April, 2002, p. 78, with a footnote stating the quote came from V. I. Lenin's Collected Works, Vol. 26, pp. 22-23

Walang komento: