Huwebes, Marso 2, 2017

Payo sa isang kasama

PAYO SA ISANG KASAMA

payo ko lang, magandang binibini
huwag kang basta umuwi ng gabi
baka pagtripan, tangayin ng peste
at humandusay ka na lang sa tabi

isipin din kaming nag-aalala
at lagi sa’yong nagpapaalala
kung hatinggabi na’t uuwi ka pa
huwag, dito ka na magpaumaga

kung uuwi ay agahan ang uwi
nang maingatan ang buhay at puri
baka mapagkamalan ka’t masawi
pamilya mo kaming mamimighati

bulong niring hangin sa iyo’y: INGAT!
habang kalapati’y lilipad-lipad

- gregbituinjr.

Walang komento: