Linggo, Nobyembre 27, 2016

Pagpupugay kay Kumandante Fidel Castro

PAGPUPUGAY KAY KUMANDANTE FIDEL

Tunay kang inspirasyon sa pagbabago, Ka Fidel
Lalo’t nilabanan ang diktaduryang manunupil
Pinabagsak ang pamumuno ng Batistang sutil
Bagong sistema'y tinatag laban sa paniniil

Ipinagtagumpay nyo ang rebolusyong Cubano
Kasama si Doktor Che Guevara'y ipinanalo
Pasistang rehimeng Batista'y tuluyang tumakbo
At isinabansa nyo ang industriya't komersyo

Bakas ng rehimeng Batista'y tuluyang nilansag
Sadyang pagyakap sa sosyalismo'y ipinahayag
Sari-saring lathalaing sosyalista'y nilimbag
Sa embargo man ng Amerika'y naging matatag

Apatnapu't siyam na taong pinamahalaan
Ang sosyalistang Cuba ng buong puso't isipan
Nakaligtas sa samutsaring anyo ng pananambang
Matalinong di napaslang ng mga salanggapang

Kayraming dinulot ng tagumpay ng rebolusyon
Kahit inembargo'y hinarap ang anumang hamon
Sariling sikap ng bayan, pinaunlad ang nasyon
Lalo ang sistemang kalusugan at edukasyon

O, Ka Fidel, idolo ka’t mabuting halimbawa
Sosyalistang lider na humarap sa maraming sigwa
Tunay kang inspirasyon ng mga bansang dinukha
Ng imperyalismong sa daigdig ay nanagasa

Prinsipyo't halimbawa mo'y aral na sumisilay
Sa mga kilusang nakikibaka pa ring tunay
Isa kang dakilang lider-sosyalistang kayhusay
Kumandante Fidel, taas-kamaong pagpupugay!

- gregbituinjr.

* Comandante Fidel Castro (Agosto 13, 1926 - Nobyembre 25, 2016)

Walang komento: