Sabado, Nobyembre 26, 2016

Ka Roger, Lider-Maralita

KA ROGER, LIDER-MARALITA

batikang lider-maralita
idolo ng maraming dukha
  taktisyan sa mga labanan
  kayraming napanalong laban
nilabanan ang demolisyon
dukha'y dala sa relokasyon
  patuloy siyang nakibaka
  alang-alang sa laksang masa
sa mga dukha'y tagapayo
laksang aral ay mahahango
  lider ng maralitang lungsod
  mahirap man, di napaluhod
ng sinupamang nasa poder
sinagupa sinumang pader
  ganyan si Ka Roger, magiting
  isang muog kung iisipin
prinsipyo'y di basta matibag
sa labana'y laging matatag
  limang dekadang nakibaka
  maralita'y laging kasama
lider, taktisyan, matalino
sosyalista at prinsipyado
  Ka Roger, sa iyong paghimlay
  taas-kamaong pagpupugay

- gregbituinjr.

Walang komento: