Linggo, Hulyo 3, 2016

Sa pulong ng Kamalaysayan, Hulyo 3, 2016

SA PULONG NG KAMALAYSAYAN, HULYO 3, 2016
ni Gregorio V. Bituin Jr.
13 pantig bawat taludtod

mahalaga sa atin ang bawat sandali
upang makalayo sa dadamhing pighati
mahalaga sa atin bawat nakalipas
upang maiwasto ang tatahaking landas

ginunita'y pagkawala ng pasimuno
at tagapagsalaysay ng ating ninuno
na pawang mga bayani ng himagsikan
ng mga mabubunying anak ng silangan

limang taon na lang at patungo na tayo
sa panglimandaang taong anibersaryo
ng pananakop ng dayo sa ating bayan
limang siglong piit sa kulturang kanluran

tayo'y dakilang lahi bago ang pagsakop
espada'y ginamit at tayo’y sinalikop
pinaluhod at pinapikit nila tayo
pagdilat, lupa'y pag-aari na ng dayo

ang libingan ng bayani'y saan hahantong
kung ililibing ang dahilan ng linggatong
at nangawala at nasaktan, may hinuli
nakibaka, nagsakripisyo hanggang huli

kayraming pook na sa ilog pinangalan
may tangkilikan, dugtungan ng kalooban
sa gagawing museyo'y magpapasinaya
sa anibersaryong pilak ay maghahanda

dapat ilathala anumang nasaliksik
kasaysayang paksa sa eskwela'y ibalik
ibabangon ng Kamalaysayan ang dangal
habang historya sa taumbayan ikintal

Walang komento: