Linggo, Hulyo 3, 2016

Hustisya para kay Ate Glo Capitan!

HUSTISYA PARA KAY ATE GLO CAPITAN!
ni Gregorio V. Bituin Jr.
15 pantig bawat taludtod

nabasa ko ang balita, di ko siya kilala
ngunit nakaliligalig ang nangyari sa kanya
aktibo siyang kumilos para sa climate justice
coal stockpile sa lugar nila'y nais mapaalis

coal ay batid niyang isa sa mga pangunahing
malaking nakaambag sa pangkalikasang krimen
hustisya sa klima ang mayor nilang panawagan
hustisyang pangklima ang adhika nilang makamtan

hangarin ng pagkilos na pinangunahan niya
coal stockpile malapit sa nayon nila'y masara
marangal na adhika para sa kinabukasan
ng nayon nila, ng madla, para sa kalikasan

limampu't pito ang edad, walang awang binaril
ngunit sa kanyang adhika'y walang makapipigil
sa kinabagsakang lupang binahiran ng dugo
tiyak maraming susulpot na tulad ni Ate Glo

magpapatuloy ang laban sa coal, magpapatuloy
at kaisa akong ang laban niya'y itutuloy
ang hiyaw ngayon nitong aming diwa't kalooban
hustisya! hustisya para kay Ate Glo Capitan!

(ang tula ay batay sa ulat ng Philippine Movement for Climate Justice)

FILIPINA ANTI COAL ACTIVIST KILLED. Her name is Gloria Capitan, Ate Glo to people close to her. She was a very nice person, always with a smile. At 57 years old she was very active in the fight against coal, and led their village last year in a series of mass actions and petitions calling for a permanent closure of a coal stockpile near their village. Her life was cut short last night, July 1, by a bullet from motorcycle-riding gunmen. If this is an attempt to silence other anti-coal activists like her, then they are mistaken. On the ground where Ate Glo's body fell, where the blood from her body flowed, more anti-coal activists will sprout. Instead of silencing us, it will only strengthen our conviction that this evil menace which is coal must end. And we will persevere in this fight and see to it that our children and the children of our children will be free from it. ~ Philippine Movement for Climate Justice

Walang komento: