Lunes, Hunyo 20, 2016

Salin ng tula ni Ho Chi Minh sa Opensibang Tet

TULA NI HO CHI MINH BILANG HUDYAT NG OPENSIBANG TET

Ayon sa ulat ni Dale Anderson, "The Tet Offensive: Turning Point of the Vietnam War":

"Just before midnight on January 30, Hanoi's official government radio station broadcast a special message. It was a poem written by Ho Chi Minh:

'This spring far outshines the previous springs,
Of victories throughout the land come happy tidings.
Let South and North emulate each other in fighting the U.S. aggressors!
Forward!
Total Victory shall be ours.'


"The poem was a coded signal that the attacks should begin."

Ito naman ang salin sa wikang Filipino ng tulang ito:

"Nilampasan na ng tagsibol ngayon
yaong mga nakaraang tagsibol,
ng mga tagumpay sa buong bayan
na dulot ay magagandang balita.
Hayaang tularan ng Katimugan
at Kahilagaan ang bawat isa
sa pagbaka sa mga mananakop
at maniniil na Amerikano!
Sulong! Magiging atin ang tagumpay!"
 
(11 pantig bawat taludtod, at malayang salin ni Gregorio V. Bituin Jr.)

Sanggunian:
http://andyshistoryproject.weebly.com/-the-tet-offensive.html

Walang komento: