Martes, Setyembre 15, 2015

Huwag tayuan ng coal plant ang Palawan

HUWAG TAYUAN NG COAL PLANT ANG PALAWAN
ni Gregorio V. Bituin Jr.
15 pantig bawat taludtod

Palawan - halimbawa ng basal pang kalikasan
halina't pagnilayan ang ubod niyang kariktan
ngunit nanganganib ang kaaya-ayang Palawan
pagkat maruming enerhiya, ito'y tatayuan

Palawan na’y sinasakal ng kaytinding panganib
ng planong coal-fired power plant na bantang manibasib
pag natuloy ito'y kayraming sasakit ang dibdib
tiyak apektado kahit na mga nasa liblib

fifteen megawatts coal-fired power plant yaong proyekto
paano natin hahadlangan ang salot na ito
mamamayan na'y dapat magkaisa laban dito
nang mapigil ang bantang salot sa buhay ng tao

"last ecological frontier" na itong Palawan
na dapat protektahan ng tao't pamahalaan
itong "natitirang paraiso ng kalikasan"
na di dapat mawasak ng mga tusong gahaman

ang mga nagpoprotesta'y samahan nating lubos
upang kalikasan ng Palawan ay di maubos
upang mamamayan ay di tuluyang mabusabos
kung di kikilos ngayon, kailan tayo kikilos

Pinaghalawan ng tula:
http://www.manilatimes.net/filipinos-urged-to-reject-coal-mining-in-palawan/218587/
http://www.edgedavao.net/index.php?option=com_content&view=article&id=8995:palawan-based-ngos-oppose-proposed-coal-fired-power-plant-n&catid=70:scienceenvironment&Itemid=100

Walang komento: