Linggo, Nobyembre 15, 2009

Kanang Kamay

KANANG KAMAY
ni Gregorio V. Bituin Jr.

di ako magaling na lider
dahil di ako lider
ngunit mabuti akong kanang kamay
sa aking mga lider

at ilan sa aking mga tungkulin ay:
tagagawa ng mga dirty jobs para sa lider
tagasaliksik ng mga datos na kailangan ng lider
isinasagawa ng husay ang mga atas ng lider
nangangalaga sa seguridad ng lider
nagtitiyak na masunod ang hangarin ng lider
pinupunan ang anumang kahinaan ng lider
tumatayong tainga at mata ng lider
minsan ay tagapayo ng lider
minsan, tirador para sa lider
minsan, tagapagsalita ng lider
at kadalasan, bodyguard ng lider

ngunit di ko gawain ang:
ipagtimpla ng kape ang lider

kanang kamay ako
ngunit hindi bulag na tagasunod
kanang kamay ako
ngunit tagapayo kung tama ba o hindi
ang mga gagawin
kanang kamay ako
dahil di ginagampanan
ng lider ang mga dirty jobs

dirty jobs ang mga gawain
tulad ng pag-aayos ng papeles
pag-aayos ng mga speeches
pag-aayos ng anumang materyales
pag-aayos para di lumabis

pag-aayos ng iba pang kailangan ng lider

minsan ang kanang kamay
ay tinatawag na
assistant
sidekick
bodyguard

bilang kanang kamay
iniaambag niya ang kanyang kakayahan
panahon at talino para isakatuparan
ang mithiin ng lider
bilang kanang kamay
iniaambag niya'y sakripisyo
pawis at dugo para sa kanyang lider
bilang kanang kamay
kalaban niya ang kalaban ng lider

kung walang kanang kamay ang lider
mahihirapan siyang matupad ang mga plano
kung wala siyang katulong
kung wala siyang katuwang
kung wala siyang bodyguard
kung wala siyang utusan

ngunit bawat kanang kamay
ay dapat may prinsipyo
matatag sa paninindigan
propesyunal
madiskarte
may tapang
mapagsuri
matapat sa lider
pinagtitiwalaan ng lider
kahit buhay ay itataya para sa kanyang lider
handang mamatay at pumatay para sa lider
lagi lang nasa background
laging behind-the-scenes
wala sa limelight
tahimik
may isang salita
higit sa lahat, may dangal

ayoko nga bang maging lider
dahil di ako naniniwalang ako'y lider
kundi tagasunod lamang ng lider
at kanang kamay ng lider
gayong may kasabihan nga:
"a good leader is a good follower"

ang gawain ko bilang kanang kamay
ay gawaing pulitikal
at hindi gawaing personal

kung ikaw ang lider
na tulad ni Caesar
tiyakin mo lamang
na ang kanang kamay mo
ay hindi si Brutus

Walang komento: