Linggo, Nobyembre 15, 2009

Ako at si Goebbels, Propagandista

AKO AT SI GOEBBELS, PROPAGANDISTA
ni Gregorio V. Bituin Jr
15 pantig bawat taludtod

tunay ngang wala pa ako sa kalingkingan niya
sa kasaysayan ng mundo, siya’y nakamarka na
bilang mahusay at matalinong propagandista
na kontrolado lahat ng pahayagan at media
noong panahong ministro siya sa Alemanya

siya si Joseph Goebbels, isang propagandista
yumanig sa buong mundo ang kanyang propaganda

ako’y makata’t manunulat, kanyang tagahanga
binasa ko ang kanyang mga talumpati’t gawa
at maraming natutunan sa kanyang mga akda
bilang propagandistang masipag at mapanlikha
bagamat ayaw ko sa kanyang prinsipyo’t adhika

mga polyeto, dyaryo’t aklat ang aking nagawa
na misyong sa aming prinsipyo mulatin ang madla

marami pa akong kakulangan upang maabot
ang propaganda ni Goebbels sa epektong dulot
ngunit di ko gagawin kung saan siya nasangkot
pagkat di namin prinsipyo ang racismong baluktot
adhika namin ay baguhin ang sistemang buktot

propagandista akong di dapat lalambot-lambot
kasama ang masang pagbabago ang inuungot

ako at si Goebbels ay pawang propagandista
hanga ako sa kanyang epektibong propaganda
di ko man maabot ang pagkaepektibo niya
na yumanig na sa buong mundo, bayan at masa
ako’y nagpapakahusay sa pagpopropaganda

ako sa lahat ay taas-noong propagandista
nang mapakilos tungo sa pagbabago ang masa

Walang komento: