Martes, Oktubre 13, 2009

Muelmar Magallanes, Bayaning Manggagawa

Philippine flood victim hailed a hero
2009/09/28 Internet news

MANILA: Muelmar Magallanes braved rampaging floods to save more than 30 people, but ended up sacrificing his life in a last trip to rescue a baby girl who was being swept away on a styrofoam box.

Family members and people who Magallenes saved hailed the 18-year-old construction worker on Monday a hero, as his body lay in a coffin at a makeshift evacuation centre near their destroyed Manila riverside village.

MUELMAR MAGALLANES
BAYANING MANGGAGAWA

ni Gregorio V. Bituin Jr.
10 pantig bawat taludtod

I

nang biglang magbaha isang hapon
maraming bahay yaong nilamon
lampas-tao ang delubyong iyon
na isang bangungot ng kahapon

sa ganito'y may isinisilang
na maraming bayani ng bayan
sila'y kayrami nang tinulungang
binaha't nawalan ng tahanan

tulad ng isang bayaning ito
sa konstruksyon ay isang obrero
na sumagip sa maraming tao
mula sa pagkalaking delubyo

at Muelmar ang kanyang pangalan
na gumawa ng kabayanihan
nang ang dalawampung kababayan
kanyang sinagip sa kamatayan

ngunit siya ang di nakaligtas
sa malaking delubyong kayrahas
siyang sa kapwa'y may pusong wagas
ay nilamon ng bahang kaylakas

II

kaybata mo pa nang mawala ka
dito sa mundong puno ng dusa
sinagip mo ang maraming masa
nang bagyong Ondoy ay nanalasa

sarili mo'y di mo na inisip
basta buhay ng iba'y masagip
sa delubyo ikaw ang nahagip
di nakaligtas kahit gahanip

imbes sila'y makain ng lupa
iwing buhay mo yaong nawala
o, Muelmar, isa kang dakila
na dapat kilalanin ng bansa

yaong kamatayan mo'y may saysay
pagkat isa kang bayaning tunay
sa kasaysayan ang iyong buhay
ay muli't muling isasalaysay

kaya saludo kaming talaga
kahit na di ka namin kilala
ngalan mo'y iilanglang tuwina
salamat, Muelmar, bayani ka

Walang komento: