Martes, Oktubre 27, 2009

Kung Paano Magmalasakit ang mga Tibak

KUNG PAANO MAGMALASAKIT ANG MGA TIBAK
ni Gregorio V. Bituin Jr.
12 pantig bawat taludtod

maluwag ang pusong walang hinanakit
sa pagtulong itong mga aktibista
sa kanilang kapwang tigib ng pasakit
na nabubuhay sa bulok na sistema

"ako'y nauuhaw," ang sabi ng dukha
"ito po ang tubig," anang aktibista
"maraming salamat," anang maralita
"ngunit ang nais ko'y tubig at hustisya"

"ako'y nagugutom," sabi ng mahirap
"ito ang pagkain," anang aktibista
"o, salamat ngunit di ko matatanggap
pagkat gutom ka rin kaya nakibaka"

"sahod ko'y kaybaba," anang manggagawa
"ni di makabuhay sa aking pamilya
gayong laging laspag ang lakas-paggawa"
"sahod mo'y itaas!" anang aktibista

"lipuna'y di pantay," sabi ng babae
"mula sa pabrika'y may gawaing bahay
at di na ako makaugaga dine,"
anang tibak, "tayo nang lumabang sabay"

"nais kong mag-aral," anang kabataan
"ngunit kaymahal na nitong edukasyon"
anang aktibista, "dapat libre iyan
o pamurahin nang abot-kaya ngayon"

anang magsasaka, "nais nami'y lupa
na sasakahin at tatamnan ng palay"
anang tibak, "nang di na kayo lumuha
malalaking lupa'y dapat ipamigay"

"o, bayani kayong mga aktibista"
agad na papuri nitong sambayanan
"di kami bayani," sagot sa kanila
"pagkat lahat ito'y dapat ipaglaban"

"kami'y sadyang wala namang ibibigay
pagkat ang serbisyo'y negosyo na ngayon
dapat karapatan ay ilabang tunay
at ito'y diwang sa puso'y nakabaon"

"halina't baguhin ang lipunang bulok
ibagsak ang salot na kapitalismo
at sa bawat isa't atin nang iudyok
na ipaglaban na itong pagbabago"

Walang komento: