Martes, Oktubre 27, 2009

Hiling ng Bata sa Buwan

HILING NG BATA SA BUWAN
ni Gregorio V. Bituin Jr.

(batay sa isang lumang tulang pambata)

Buwan, Buwan
Hulugan mo ako ng aklat!
Aanhin mo ang aklat?
Nang ako'y mamulat.

Buwan, Buwan
Hulugan mo ako ng lapis!
Aanhin mo ang lapis?
Susulatin ang nais.

Buwan, Buwan
Hulugan mo ako ng papel!
Aanhin mo ba ang papel?
Susulatan ko ang anghel.

Buwan, Buwan
Hulugan mo ako ng kwaderno
Aanhin mo ba ang kwaderno?
Nang tula ko'y maipon dito.

Buwan, Buwan
Hulugan mo ako ng isang guro!
Aanhin mo ba ang isang guro?
Upang sa akin ay may magturo.

Bata, Bata
Maaari bang isa-isa lang?
Bakit ba, Buwan, isa-isa lang?
Dahil kayrami mong kahilingan.

Buwan, Buwan
Maaari bang bumaba ka rito?
Bakit naman diyan bababa ako?
Sasakyan kita't maglalaro tayo!

Walang komento: