Lunes, Oktubre 26, 2009

Kagubatan, Alagaan

KAGUBATAN, ALAGAAN
ni Gregorio V. Bituin Jr.
10 pantig bawat taludtod

ang pagkawasak ng kagubatan
ay pagkalubog ng pamayanan
kaya dapat ang kapaligiran
at kalikasan ay alagaan
nating lagi nang may kaayusan

dapat tayo'y magkaisang-diwa
na tayo'y di dapat magpabaya
sa kagubatang puno ng banta
nasasa ating pangangalaga
ang gubat na dapat iaruga

putol na puno'y agad palitan
kalbong lupa'y agad nating tamnan
huwag magtapon sa kasukalan
ng mga basura't anupaman
gubat ay ating pangalagaan

Walang komento: