Sabado, Oktubre 31, 2009

Buod ng Komunismo

BUOD NG KOMUNISMO
ni greg bituin jr.

minsan, itong si Karl Marx ay nangusap
ng isang aral ng budhi
mabubuod sa isang pangungusap
ang kaisipan ng uri
nararapat lang wasakin ng ganap
ang pribadong pag-aari

Walang komento: