Sabado, Oktubre 31, 2009

Ondoy-Ondas - Panalangin ng Masa

ONDOY-ONDAS
MUNTING PANALANGIN
PLM-QC, ALMA-QC

Brgy. Bagong Silangan,QC
Oktubre 31, 2009

TUGON:
Gunitain natin ang mga namatay
Sa bagyong Ondoy na nagbigay ng lumbay
Pagkat lahat sila'y mahal nating tunay

TAGAPAGSALITA:
Gunitain natin ang mga kapatid
Na namatay dahil sa bagyong kaylupit
Si Ondoy ba'y anong mensahe ang hatid
Na ang gobyerno'y may sistemang kaykitid?
TUGON:

TAGAPAGSALITA:
Marami sa aming mga maralita
Panay ang trabaho, di makaugaga
At nananatili pa rin kaming dukha
Hanggang bagyong Ondoy kami'y sinagasa
TUGON:

TAGAPAGSALITA:
Sana'y di na muling maulit pa ito
Dahil ang gobyerno'y handa sa delubyo
Sana'y wala na muling mamatay rito
Dahil sa kapabayaan nitong gobyerno
TUGON:

TAGAPAGSALITA:
Ligtas na pabahay itong nais namin
Pati hanapbuhay upang may makain
Bagong pamumuhay sana'y ating kamtin
Mga kahilingang ito'y sana'y dinggin
TUGON:

TAGAPAGSALITA:
Hiling lang namin ay aming karapatan
Na tingin namin ay makatarungan lang
Nawa itong munting hiling ay pagbigyan
Upang buhay namin ay gumaan-gaan
TUGON:

TAGAPAGSALITA:
Kamatayan nilang aming minamahal
Sa ngayon ay aming ipinagdarasal
Sana'y maibalik ang nawalang dangal
At bagong buhay sa aming napapagal
TUGON:

Walang komento: