Martes, Abril 18, 2017

Soneto para sa ikalimang taon ng NAGKAISA


SONETO PARA SA IKALIMANG TAON NG NAGKAISA

sa paggunita sa ikalimang anibersaryo
sa NAGKAISA'y nagpupugay ng taas-kamao
habang patuloy ang pagbaka sa kapitalismo
habang inaadhika ang lipunang makatao

kinakaharap man natin ang sangkaterbang hamon
tulad ng paninibasib ng kontraktwalisasyon
sistemang bulok sa dusa tayo ibinabaon
habang panawagan natin ay regularisasyon

patuloy tayong NAGKAISA sa diwa ng uri
at nilalabanan ang elitistang paghahari
at ang pagkakaisa natin nawa'y manatili
habang binabaka'y mga kapitalistang imbi

sa mga kasama, taas-kamaong pagpupugay
patuloy tayong magkaisa hanggang sa tagumpay

- gregbituinjr.

Walang komento: