Huwebes, Disyembre 22, 2016

Paano bang tumula kung loob ko'y pulos galit

paano bang tumula kung loob ko'y pulos galit
makatula pa kaya kung pulos poot ang dibdib
paano ba ilalarawan ang sanlaksang lupit
na halos magpasabog na sa pusong sinibasib
ng paglinlang, pagpaslang, sa inosente'y pagligpit

paano itula ang mga nagkalat na bangkay
lalo't malalaman mong yaong biktima'y hinalay
di lamang katawan kundi pagkatao'y niluray
di na iginagalang ang karapatang mabuhay
ang pinaggagawa nila'y pumatay nang pumatay

paano itula ang nararanasang pagyurak
sa dignidad ng tao't mga dukha'y hinahamak
di na nag-isip, basta sundin ang pangulong utak
sa ngalan daw ng seguridad, kalsada'y tinigmak
ng dugo, animo'y naglaway sa dugo ang parak

paano bang tumula kung dibdib ko'y pulos poot
dahil di malutas ang mga krimen at sigalot
pagpaslang lang ang kayang gawin ng ngayon ay salot
sa mga pagpaslang, paano na sila lulusot
sa nangyayari'y mayroon ka bang maisasagot

- gregbituinjr.

Walang komento: