Linggo, Disyembre 25, 2016

Nasa pagkakaisa ng manggagawa ang pag-asa

nasa pagkakaisa nitong manggagawa
yaring pag-asa ng buong sangkatauhan
paniwalang ito'y tagos sa puso't diwa
upang kamtin ang pagbabago ng lipunan

panahon man ngayon ng hinagpis at sigwa
dahil sa kabuktutan ng lilong puhunan
ang Pasko'y araw na dapat ding ikatuwa
pagkat may isang araw na dusa'y naibsan

lipunang kapitalista'y kasumpa-sumpa
na yumurak sa dangal nati't katauhan
kaya dapat kamtin ang lipunang malaya
sa salpukan ng makauring tunggalian

uring manggagawa, hukbong mapagpalaya
magbigkis muli't patuloy tayong lumaban
ipanalo natin ang lipunang adhika
ito'y muling panata ngayong kapaskuhan

- gregbituinjr./122516

(nasa larawan ang anyo ng Christmas Card na ipinamamahagi ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino)


Walang komento: