Sabado, Nobyembre 12, 2016

Kamao'y kuyom sa lilim ng alapaap

panahon iyon na ang langit ay maulap
kamao'y kuyom sa lilim ng alapaap
marami nang nangawala sa isang kisap
nagdaa'y deka-dekada't di pa mahanap

ang The Great Lean Run ay isang paggunita
sa araw ng pagkayukayok, tila sumpa
kayrami nilang biktimang napariwara
dahil sa diktaduryang namuno'y kuhila

noon, diktadurya'y panahon ng hilahil
habang nahaharap sa bagong panunupil
sa karapatang pantaong ayaw papigil
ngayon ay ramdam pa rin ang panahong sikil

at muling sinariwa sa The Great Lean Run
na pag dumatal ang sigwa tayo'y lumaban

- gregbituinjr.


(ang tulang ito'y bahagi ng isang planong pamphlet o zine ng mga tula hinggil sa The Great Lean Run 2016 bilang handog-pasasalamat sa mga nag-isponsor sa makata sa makasaysayang aktibidad na ito)

Walang komento: