Huwebes, Oktubre 13, 2016

Ang salot sa pagawaan

ANG SALOT SA PAGAWAAN
ni Gregorio V. Bituin Jr.
15 pantig bawat taludtod

Tulang binasa sa rali ng grupong MASO (Manggagawang Sosyalista) sa harap ng Senado, Oktubre 13, 2016

Salot sa manggagawa iyang kontraktwalisasyon
Kayraming biniktimang obrero sa ating nasyon
Sinisibasib pati na makataong kondisyon
Sa pabrika’t karapatan nila ang nilalamon

Katawan at isip ng manggagawa’y pinipiga
Kinakatas ang labis na halaga ng paggawa
Kontraktwal upang benepisyo’y di nila mapala
Salot ang kontraktwalisasyong dikta ng kuhila

Pag ipinagtanggol ang karapatang dinelubyo
Ng kontraktwalisasyong salot sa mga obrero
Nakaabang agad ang hukbo ng walang trabaho
Na handang pumalit kahit na mababa ang sweldo

Kaya manggagawa, organisahin na ang uri
Upang kontraktwalisasyon ay di na manatili
Sagwil ito sa pag-usbong ng ating minimithi
Na isang lipunang walang pribadong pag-aari

Kontraktwalisasyon ay dapat alising tuluyan
Gawing krimen pagkat mapanira ng karapatan
Ng obrerong nilikha’y ekonomya ng lipunan
Kasiguruhan sa trabaho’y dapat ipaglaban

Walang komento: