Huwebes, Oktubre 27, 2016

Ang bandilang asul

ANG BANDILANG ASUL
(alay sa ika-23 anibersaryo ng Sanlakas,
Oktubre 29, 2016)

tulad ng simbolo ng watawat ng bayan
ang puti sa tatsulok ay kabusilakan
ang dilaw nama’y tanda ng kahinahunan
pula’y sagisag ng bayani’t kagitingan
asul ay tanda ng tiwala't katapatan

tiwala't tapat sa tinanganang prinsipyo
upang ihasik ang binhi ng pagbabago
kumilos para sa karapatang pantao
laban sa kaapihan at kapitalismo
at pangalagaan ang dignidad ng tao

habang nagwawagayway ang bandilang asul
nais nila’y payapang mundo mula’t sapul
subalit bulok na sistema’y nang-uulol
sa bayan habang puhuna’y pasipol-sipol
asam nilang lipunan sana nga’y sumibol

naroon, tangan ang bandila ng Sanlakas
iwinawagayway, tandang asam ang bukas
na maayos pati patakaran at batas
at mapawi yaong tiwali't talipandas
upang kamtin ang isang lipunang parehas

Walang komento: