Linggo, Marso 27, 2016

Laging balais ang pakiramdam

LAGING BALAIS ANG PAKIRAMDAM
ni Gregorio V. Bituin Jr.
13 pantig bawat taludtod

ano't laging balais iring pakiramdam
nais laging umalis sa iwing tahanan
di mapakali't may gunitang tatakasan?
aba'y ang puwit nga'y tila sinisilihan

ano't di maapula ang pagkabalais
ng katawang nais nang laging tumalilis
tuliro't di malaman ang dumadalisdis
sa diwa't pusong di nakakayang matiis

bumuntonghiningang saglit, magnilay-nilay
aba'y kaysarap ng nasa sariling bahay
at kung may ligalig na nadaramang tunay
aba'y pag-usapan ang mga bagay-bagay

kung isang dalaga man ang iyong nabuntis
maigi'y pag-usapan ninyong magkadais
di sasalang may lunas na di magmimintis
at angking pang-unawa'y may kung anong tamis

Walang komento: