Lunes, Enero 25, 2016

Kapara ko'y inihagis sa malalim na dagat

kapara ko'y inihagis sa malalim na dagat
at pinabayaang lumangoy mag-isa sa alat
ang bawat hampas ng alon sa dibdib ko'y kaybigat
naulila doong ang bukas ay di madalumat
- gregbituinjr. (pakiramdam nang mawalan ng opis ang BMP)

Walang komento: