Linggo, Enero 31, 2016

Kailangan ba ng isang tagapagligtas

KAILANGAN BA NG ISANG TAGAPAGLIGTAS?
ni Gregorio V. Bituin Jr.
15 pantig bawat taludtod

kailangan ba ng tagapagligtas itong dukha
tulad nina Batman, Robin, Mesiyas, o Bathala
anong dapat upang sa sistemang bulok lumaya
nang makaalpas ang tao sa kahirapang sumpa
at makamtan sa buhay ang mailap na ginhawa

o sa haba na ng tinakbo nitong kasaysayan
may tagapagligtas noong unang panahon lamang
batay sa mga kwentong animo'y kababalaghan
kung kailan ang populasyon ay kaunti pa lang
ngunit wala nang tulad niyon sa kasalukuyan

tulad ng kwento nina Zorro't Superman sa sine
bayan-bayan iniligtas, tinuring na bayani
ngunit sa mga kathang isip lang sila nagsilbi
kaya walang tulad nila diyan sa tabi-tabi
kaya paano natin sila ipagmamalaki

sinong magliligtas sa atin sa maraming hangal
laban sa pulitikong tambay sa mabahong kural
laban sa panunuyo ng nagkukunwaring banal
laban sa gawain ng kapitalistang pusakal
kaya ba ng isang Mesiyas ang tusong kapital

huwag tayong umasang may isang tagapagligtas
na sasagip sa atin sa tiwali, dusa't dahas
iangat natin ang ating kamalayan at antas
ang ating aasahan upang mundo'y maging patas
ay ang sama-sama nating pagkilos nang parehas

Walang komento: