Linggo, Nobyembre 8, 2015

Payo ni Inay

PAYO NI INAY

"Anak, huwag mong kalilimutang magpasalamat
Sa lahat ng mga biyayang iyong natatanggap
Saan ka man pumunta at sa iyo'y may lumingap
Pasalamatan ang buti nilang iyong nalasap."

Payo ni Inay ay mahalaga sa pagkatao
Dignidad at pakikipagkapwa'y dapat taglay mo
Saanman makisalamuha, doon man o dito
Mga payo niya'y para sa ikabubuti ko

Lalo na ngayong nasa malayo akong lupain
Mga payo't bilin niya'y di ko dapat limutin
Lalo sa pagharap sa daratal mang suliranin
Loob ko'y malakas na bawat sigwa'y sagupain

Maraming salamat po, Inay, sa bawat mong payo
Tunay ngang ayaw mong sa karimlan ako tumungo

- gregbituinjr
8 Nobyembre 2015
Lyon, France

Walang komento: