Martes, Enero 21, 2014

Manggagawa kang napakatiyaga

MANGGAGAWA KANG NAPAKATIYAGA
ni Gregorio V. Bituin Jr.
11 pantig bawat taludtod

manggagawa kang napakatiyaga
para lang sa sahod na kakarampot
habang negosyante't nakatunganga
saya sa kanila ang iyong dulot

aba'y inakyat nyo'y limpak na tubo
sa kaban ng tusong kapitalista
pinuhunan nyo'y sipag, pawis, dugo
ingat, baka maipit ng makina

dapat magbago yaring kalagayan
habang pamilya'y inyong binubuhay
baguhin ang sistema ng lipunan
manggagawa'y dapat magkapit-kamay

iwaksi ang pribadong pag-aari
pagkaisahin lahat ng obrero
kapitalismo'y dapat nyong magapi
at  inyong itayo ang sosyalismo

Walang komento: