Huwebes, Enero 23, 2014

Busabos ng kapitalista

BUSABOS NG KAPITALISTA
ni Gregorio V. Bituin Jr.
18 pantig bawat taludtod

bansa ba ang tawag / kung busabos ito / ng kapitalista
kung turing sa masa'y / tila ba de-susing / manika't makina
may tali sa ilong / tulad sa kalabaw / sunud-sunuran pa
kung ano ang nais / ng kapitalistang / nasa puso'y pera

kung kapitalista / ang namumuno na / sa mahal na bayan
ay globalisasyon / ang pinaiiral / sa buong lipunan
di makabubuti / ang gawang ito sa / ating mamamayan
ang nakikinabang / lamang sa ganito'y / ang dayong puhunan

nasaan ang para / sa masa, lalo na / dukha't manggagawa
silang bumubuhay / sa lipunang puno / ng mga kuhila
pati lupa nitong / ninuno'y inagaw / ng mga banyaga
nais pang burahin / ang ating kultura, / puso nati't diwa

nagpapatuloy pa / ang pambubusabos / sa ngalan ng tubo
kapitalista nga'y / pawang sumisipsip / nitong ating dugo
nais nilang kunin / ang likas na yaman, / ang sa bayang ginto
inaangkin nila / itong bansa hanggang / tayo'y maghingalo

ginawa sa bayan / ng kapitalista'y / malupit, masahol
pagpapakatao'y / winaksi, nag-asta / silang mga ulol
maagaw lang nila / itong karapatang / sa bayan ay ukol
iwing bayang ito'y / kinakailangan / nating ipagtanggol

magkaisa tayo't / atin nang labanan / ang pagkabusabos
huwag pabayaang / ang sistema nila / sa atin uubos
ang diwa ng bayan / at pusong dakila'y / gawin nating ulos
sa mambubusabos / na kapitalista'y / ating ipantapos

Walang komento: