Linggo, Disyembre 15, 2013

Lanos pati bubong ng paaralan

LANOS PATI BUBONG NG PAARALAN
ni Gregorio V. Bituin Jr.
15 pantig bawat taludtod

sa Tanauan I Central School kami'y napadako
walang atip ang paaralan, talagang naglaho
nilipad ng hangin, buti't ang buo'y di gumuho
pag iyong kinatitigan, puso mo'y magdurugo

mga librong naroroon marahil ay nilipad
kagamitan ng guro'y kung saan-saan napadpad
tila baga buong paaralan ay binaligtad
guro't estudyante'y paano na muling uusad

halina't magtulungan tayong makabangon sila
magkaroon muli ng bubong ang buong eskwela
mag-ambag tayo ng aklat, kwaderno, tsok, pisara
proyektuhin nating magkalapis, papel, krayola

nawa'y matanaw sa ilalim ng langit na asul
ay muling babangon ang Tanauan I Central School

(kuha ng may-akda ang litrato noong Disyembre 3, 2013 sa Brgy. Canramos, Tanauan, Leyte, na nakaranas ng daluyong ni Yolanda)

Walang komento: