Lunes, Setyembre 17, 2012

Kumustahan sa Tanggapan

KUMUSTAHAN SA TANGGAPAN
ni Gregorio V. Bituin Jr.
13 pantig bawat taludtod

nagkumustahan kami ng mga kasama
nagtagpo ang mga Pinoy at taga-Burma
doon sa kanilang magandang opisina
nagpalitan ng kuro-kuro bawat isa

sa apat na Pinoy, tatlo'y isang partido
at ibang partido ang pinanggalingan ko
gayunman, nagkakaisa kaming totoo
kalayaan ng Burma yaong aming gusto

nagbahaginan kami't di balitaktakan
bawat isa'y iba't iba ang karanasan
na ang mahalaga'y pagkakaunawaan
sa pakikibaka tungo sa kalayaan

salamat sa binigay na pagkakataon
di ito masasayang, pangako ko iyon
para sa katarungan ay magrebolusyon
nang makamit ang kalayaang nilalayon

- sa tanggapan ng partido, bandang ikapito ng gabi

Walang komento: