Huwebes, Setyembre 20, 2012

Kabataan ang Pag-asa ng Bayan


KABATAAN ANG PAG-ASA NG BAYAN
ni Gregorio V. Bituin Jr.
13 pantig bawat taludtod

mga kabataan ang pag-asa ng bayan
ayon kay Rizal na martir ng sambayanan
silang anumang lahi ang pinanggalingan
mula man sa Pilipinas o sa Burma man

pagkat kabataan ay marunong tumindig
sa mga prinsipyong sa puso'y nakasalig
mga kabataang marunong ding umibig
sa kanilang kapwa, kaaway man o kabig

halina't turuan ang mga kabataan
ng pagsusuri sa kongkretong kalagayan
turuan silang pag-aralan ang lipunan
kung bakit mayorya'y naghihirap sa bayan

kabataan, pag-asa ka ng iyong bansa
pakinggan ang tinig ng inyong mga dukha
pakinggan ang bawat panaghoy ng paglaya
pati lagutok ng bisig ng manggagawa

manindigan kayo't mag-aral ng mabuti
labanan at gapiin yaong mapang-api
pagsikapang sa bayan ay mayroong silbi
pag-asa kayo't bansa nyo'y di magsisisi

- sa CDC (Children’s Development Center), Mae Sot, Tak, Thailand
Setyembre 19, 2012

Walang komento: